Informace pro kupující

Usnadněte si nákup nemovitosti: Tipy pro kupující nemovitost na La Palma od realitního experta Volkera Horcha.

Rádi byste si pořídili dům na La Palma a máte obavy ze všech možných odborných a byrokratických nástrah? Nemusíte!

V následujících řádcích Vám Volker Horch představí ty nejdůležitější pojmy v souvislosti s nákupem domu, upozorní, na co si dát pozor, když si chcete pořídit dům na La Palma:

1. Daňové číslo (NIE)

Volker Horch: Tzv. číslo NIE je daňové číslo pro cizince, které umožňuje španělskému finančnímu úřadu přístup do všech daňově relevantních procesů ... [mehr...]

2. Vlastnický certifikát nemovitosti „Escritura“

Volker Horch: Nabývací titul k nemovitosti se ve Španělsku nazývá „Escritura”. Rozlišuje se mezi soukromým „Escritura privada” a veřejným „Escritura pública” nabývacím certifikátem ... [mehr...]

3. Registrace neexistující budovy

Volker Horch: Častým problémem v souvislosti s Escriturou je, že všechny na pozemku stojící stavby nejsou řádně zapsány ... [mehr...]

4. Jak koupím dům na La Palma?

Volker Horch: Nabytí nemovitosti probíhá většinou ve dvou krocích. Nejprve bude podepsána soukromá rezervační smlouva ... [mehr...]

5. Plná moc

Volker Horch: Ano. Téměř každý právní úkon, jako např. nákup nebo prodej nemovitosti může ve Španělsku probíhat na základě plné moci ... [mehr...]

6. Apostila

Volker Horch: Apostila je mezinárodní certifikační proces a potvrzuje pravost podpisu. ... [mehr...]

7. Podpis na konzulátu

Volker Horch: Ne. V některých případech není možné, aby u podpisu smlouvy při nákupu nemovitosti byly všechny smluvní strany a není možné ani časově stihnout vyhotovení plné moci k zastupování ... [mehr...]

8. Platba kupní ceny

Volker Horch: Pro úhradu kupní ceny jsou různé možnosti. Nejběžnějším způsobem je, když si kupující zřídí bankovní účet u jedné ze španělských bank ... [mehr...]

9. Vedlejší náklady při nákupu domu na La Palma

Volker Horch: Kupujícímu vznikají při nákupu nemovitosti také další náklady. Jedná se o daň z nabytí nemovitosti, která činí 6,5 %. ... [mehr...]

10. Vodovodní přípojka

Volker Horch: Přijde nato. Pro nemovitost na La Palma jsou v zásadě 2 možnosti připojení pitné vody: jedna je z veřejného vodovodu a další ze soukromých sítí ... [mehr...]

11. Připojení elektřiny

Volker Horch: Pokud je dům již napojen na elektřinu, je změna vlastníka relativně jednoduchá ... [mehr...]

12. Telefon a internet

Volker Horch: Bohužel ne, na ostrově La Palma je spousta oblastí, ve kterých není pevné připojení možné ... [mehr...]

13. Nákup auta

Volker Horch: V principu ano. Pro pořízení auta je buď nutné přihlášení k pobytu v obci ... [mehr...]

14. Certifikát obyvatelnosti nemovitosti („Cédula de habitabilidad”)

Volker Horch: Pro napojení nemovitosti na veřejnou infrastrukturu (voda, elektřina a telefon) je nutné předložit certifikát obyvatelnosti nemovitosti (tzv. „Cédula de habitabilidad” ) ... [mehr...]

15. Katastr

Volker Horch: Katastrální úřad je podřízen španělskému finančnímu úřadu. Přes katastrální úřad jsou prováděny roční odvody daně obci ... [mehr...]

16. Daňový reprezentant

Volker Horch: Ten, kdo nemá ve Španělsku bydliště, ale vlastní zde nemovitost, ten je ze zákona povinen jmenovat daňového reprezentanta ... [mehr...]

17. Daně, odvody a poplatky

Volker Horch: nemovitost ve Španělsku se daní v zásadě dvěma druhy daní: daň z nemovitosti u dané obce a daň z vlastnictví finančnímu úřadu ... [mehr...]

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Privacy

Your privacy is important for us

Cookie Policy: This website uses its own cookies and cookies from third parties (advertisers and intermediaries) to collect and process your information for the purposes described in the configuration window below.

Here you can accept or reject the use of cookies through the configuration. If you allow the selection, it means that you accept that we use cookies for the purpose described.

Important cookies

These are cookies, which enable the website work properly. They are used, for example, to control the same cookie message or to be able to determine whether you want to log into our website or start a chat with us. The use of these cookies is only functional and does not serve to collect data.

Analytical cookies

We use Google Analytics to know the traffic and behavior of the users of our website. These analyzes receive various data, for example the device used to access the web (technology), the language, the geographic location, the tracking of clicks on the web (route map) or the origin (referenced web) from which you accessed into our website.