Informace pro kupující

Usnadněte si nákup nemovitosti: Tipy pro kupující nemovitost na La Palma od realitního experta Volkera Horcha.

Rádi byste si pořídili dům na La Palma a máte obavy ze všech možných odborných a byrokratických nástrah? Nemusíte!

V následujících řádcích Vám Volker Horch představí ty nejdůležitější pojmy v souvislosti s nákupem domu, upozorní, na co si dát pozor, když si chcete pořídit dům na La Palma:

1. Daňové číslo (NIE)

Volker Horch: Tzv. číslo NIE je daňové číslo pro cizince, které umožňuje španělskému finančnímu úřadu přístup do všech daňově relevantních procesů ... [mehr...]

2. Vlastnický certifikát nemovitosti „Escritura“

Volker Horch: Nabývací titul k nemovitosti se ve Španělsku nazývá „Escritura”. Rozlišuje se mezi soukromým „Escritura privada” a veřejným „Escritura pública” nabývacím certifikátem ... [mehr...]

3. Registrace neexistující budovy

Volker Horch: Častým problémem v souvislosti s Escriturou je, že všechny na pozemku stojící stavby nejsou řádně zapsány ... [mehr...]

4. Jak koupím dům na La Palma?

Volker Horch: Nabytí nemovitosti probíhá většinou ve dvou krocích. Nejprve bude podepsána soukromá rezervační smlouva ... [mehr...]

5. Plná moc

Volker Horch: Ano. Téměř každý právní úkon, jako např. nákup nebo prodej nemovitosti může ve Španělsku probíhat na základě plné moci ... [mehr...]

6. Apostila

Volker Horch: Apostila je mezinárodní certifikační proces a potvrzuje pravost podpisu. ... [mehr...]

7. Podpis na konzulátu

Volker Horch: Ne. V některých případech není možné, aby u podpisu smlouvy při nákupu nemovitosti byly všechny smluvní strany a není možné ani časově stihnout vyhotovení plné moci k zastupování ... [mehr...]

8. Platba kupní ceny

Volker Horch: Pro úhradu kupní ceny jsou různé možnosti. Nejběžnějším způsobem je, když si kupující zřídí bankovní účet u jedné ze španělských bank ... [mehr...]

9. Vedlejší náklady při nákupu domu na La Palma

Volker Horch: Kupujícímu vznikají při nákupu nemovitosti také další náklady. Jedná se o daň z nabytí nemovitosti, která činí 6,5 %. ... [mehr...]

10. Vodovodní přípojka

Volker Horch: Přijde nato. Pro nemovitost na La Palma jsou v zásadě 2 možnosti připojení pitné vody: jedna je z veřejného vodovodu a další ze soukromých sítí ... [mehr...]

11. Připojení elektřiny

Volker Horch: Pokud je dům již napojen na elektřinu, je změna vlastníka relativně jednoduchá ... [mehr...]

12. Telefon a internet

Volker Horch: Bohužel ne, na ostrově La Palma je spousta oblastí, ve kterých není pevné připojení možné ... [mehr...]

13. Nákup auta

Volker Horch: V principu ano. Pro pořízení auta je buď nutné přihlášení k pobytu v obci ... [mehr...]

14. Certifikát obyvatelnosti nemovitosti („Cédula de habitabilidad”)

Volker Horch: Pro napojení nemovitosti na veřejnou infrastrukturu (voda, elektřina a telefon) je nutné předložit certifikát obyvatelnosti nemovitosti (tzv. „Cédula de habitabilidad” ) ... [mehr...]

15. Katastr

Volker Horch: Katastrální úřad je podřízen španělskému finančnímu úřadu. Přes katastrální úřad jsou prováděny roční odvody daně obci ... [mehr...]

16. Daňový reprezentant

Volker Horch: Ten, kdo nemá ve Španělsku bydliště, ale vlastní zde nemovitost, ten je ze zákona povinen jmenovat daňového reprezentanta ... [mehr...]

17. Daně, odvody a poplatky

Volker Horch: nemovitost ve Španělsku se daní v zásadě dvěma druhy daní: daň z nemovitosti u dané obce a daň z vlastnictví finančnímu úřadu ... [mehr...]