Všeobecné obchodní podmínky

  • Úvod
  • » Všeobecné obchodní podmínky

1. Tato webová stránka, použité právo

Tato webová stránka je provozována společností Palminvest S.L., se sídlem Calle General Yague 13, 38760 Los Llanos, La Palma, Tenerife, Spanien, zapsaná v Obchodním rejstříku na Tenerife pod registrační značkou C.I.F. B - 38301198, zastoupená obchodními společníky: Volker Horch a Juan Antonio Hernandez Rodriguez. Smlouva mezi Vámi a Palminvest S.L. podléhá španělskému právu.

2. Souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami

Na webové stránky a služby společnosti Palminvest, S.L. se vztahují následující všeobecné obchodní podmínky. Používáním našich služeb uživatel souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, a to bez jakýchkoli omezení či dodatků. V opačném případě není uživatel oprávněn používat web a ani využívat informace poskytnuté společností Palminvest S.L.

3. Palminvest S.L. - služby

Palminvest S.L. je relitní makléř pro nemovitosti všeho druhu na La Palma. Palminvest se specializuje výlučně na zprostředkování nákupu/prodeje Palminvestem nabízených objektů.

4. Povinnosti prodávajícího

Při úspěšném zprostředkování prodeje náleží Palminvest S.L. od prodávajícího provize ve výši 3 % z prodejní ceny (plus 7 % DPH). V případě, že dojde v průběhu trvání smlouvy ke snížení prodejní ceny, je tomuto snížení přizpůsobena také adekvátně provize. Úhrada provize proběhne dle domluvy, nejpozději však při notářském převodu vlastnictví (escritura pública). Majitel nemovitosti se zavazuje:

  • nesnížit domluvenou prodejní cenu bez předchozí domluvy, resp. zveřejněním prodejní ceny společností Palminvest S.L.
  • společnosti Palminvest S.L. sdělit, pokud jsou zprostředkováním prodeje nemovitosti pověřeni další realitní makléři.
  • oznámit neprodleně společnosti Palminvest S.L. prodej nemovitosti třetí stranou nebo vlastní prodej či jakoukoliv změnu zájmu o prodej.
  • uhradit provizi i v případě, že Palminvest S.L. uzavře rezervační smlouvu se zájemcem o koupi, ve které se zájemce závazně rozhodne objekt koupit, ale prodávající tuto rezervační smlouvu nepodepíše nebo z jakéhokoliv důvodu od prodeje nemovitosti odstoupí.
  • umožnit vstup do nemovitosti společností Palminvest S.L. pověřené osobě po předchozí domluvě.

5. Povinnosti kupujícího

Kupující uhradí při úspěšném vyhledání nemovitosti a dokončeném procesu nákupu nemovitosti provizi ve výši 3 % z kupní ceny, plus 7% DPH. Minimální výše provize je 1.000,00 €.

6. Změny všeobecných obchodních podmínek

Palminvest, S.L. si vyhrazuje právo změny všeobecných obchodních podmínek pro používání webových stránek s účinnosti do budoucna bez povinnosti informovat o této skutečnosti uživatele. Aktuální verze všeobecných obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách od doby jejich platnosti. Pokračováním v používání webu po změně všeobecných podmínek prohlašujete, že souhlasíte se změnami.

7. Úplnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují kompletní ujednání mezi uživatelem a společností Palminvest, S.L. stávající smlouvy a nahrazují všechny předchozí dohody, ujištění nebo záruky, bez ohledu na to, zda byly uzavřeny ústně, elektronicky nebo písemně.

8. Neplatná ustanovení

Pokud by bylo některé z výše uvedených ustanovení neplatné, nevztahuje se tato neplatnost na zbylá ujednání. Neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, které se co nejvíce blíží svým významem účelu ustanovení, které má být nahrazeno.

9. Příslušný soud

Místně příslušný soud je v Los Llanos de Aridane.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Privacy

Your privacy is important for us

Cookie Policy: This website uses its own cookies and cookies from third parties (advertisers and intermediaries) to collect and process your information for the purposes described in the configuration window below.

Here you can accept or reject the use of cookies through the configuration. If you allow the selection, it means that you accept that we use cookies for the purpose described.

Important cookies

These are cookies, which enable the website work properly. They are used, for example, to control the same cookie message or to be able to determine whether you want to log into our website or start a chat with us. The use of these cookies is only functional and does not serve to collect data.

Analytical cookies

We use Google Analytics to know the traffic and behavior of the users of our website. These analyzes receive various data, for example the device used to access the web (technology), the language, the geographic location, the tracking of clicks on the web (route map) or the origin (referenced web) from which you accessed into our website.